ORAIN GNATH-FHOCAIL

A’ speisealachadh ann an Innealan Gearraidh airson bhliadhnaichean,
Bathar OTOMO air a chuir a-mach air feadh na cruinne.