Manufacture
 Leading CNC Cutting Tools Supplier from China

Adaty şablony ulandyňyz,Volfram karbid senagaty bilen meşhur şäher bolan Zhuzhou Hytaýda ýerleşýän biz, daşary ýurt bazaryna we CNC kesiş gurallary we CNC kesiş gurallary bilen üpjün edijiler bilen üpjün edilen Önümçileriň wekilçilikli kompaniýasy bolan Zhuzhou OTOMO Advanced Material Co., Ltd. .

ISO9001 kepillendirilen kompaniýa hökmünde, standartlaşdyrylan ýa-da ýöriteleşdirilen görnüşde bolsun, her partiýa önümleriniň yzygiderli hilini üpjün etmek üçin ösen in engineeringenerçilik we önümçilik tehnologiýalarymyzy ulanmaga aýratyn üns berýäris. Baý bazar tejribämiziň üsti bilen, iş kynçylyklaryňyzy ýeňip geçmekde we bazar mümkinçilikleriňizi optimal peýdalanmakda size kömek etmek üçin ýörite, giňişleýin çözgütleri hödürleýäris.

has köp oka ➜
NUM1YEAR

CHENGLI

NUM2TON

NIANCHAN

Iň soňky habarlar

NEWS

NEWS

Elmydama hil arkaly ösüşi we ýaşamagy gözlemek ýörelgesine eýeriň we önüm hyzmatlaryny yzygiderli gowulandyryň

FEATURE

Bize baryp görmek we ýol görkezmek üçin dürli gatlakdaky kärdeşlerimizi we dostlaryňyzy tüýs ýürekden garşy alyň

01

/

15

2024 Hytaýyň bahar dynç alyş habarnamasy -ZUZHOU OTOMO

Hytaýyň bahar festiwaly ýakynlaşdygyça, Zhuzhou Otomo Advanced Material Co., Ltd mähirli arzuwlar edýär. 8-nji fewraldan 19-njy fewral aralygynda dynç alyşymyza üns bermegiňizi haýyş edýäris.

12

/

26

2024 Täze ýyl dynç alyşy -ZUZHOU OTOMO Gurallary.

Kompaniýamyzyň 2024-nji ýylyň Täze ýyl baýramçylygy üçin 2023-nji ýylyň 30-njy dekabryndan 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýapyljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Adaty iş 2024-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda dowam etdiriler.

“ZhuZhou Otomo Tools & Metal Co., Ltd.”

Telefon :0086-73122283721

Habarlaşmak :008617769333721

[email protected]

E-poçta iberiň 99 899, SianYue Huan ýoly, TýanYuan etraby, Huzan welaýatynyň huzhou şäheri , P.R.CHINA

SEND_US_MAIL


COPYRIGHT :“ZhuZhou Otomo Tools & Metal Co., Ltd.”     Sitemap  XML  Privacy policy