ຂໍ້ດີຂອງພວກເຮົາ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ

ຊ່ຽວຊານໃນເຄື່ອງມືຕັດສໍາລັບປີ,
ຜະລິດຕະພັນ OTOMO ສົ່ງອອກໄປທົ່ວໂລກ.